Buscar en archivos de Mambí en Acción


miércoles, 17 de septiembre de 2014

President Mas repassa els incompliments de lleis per part del Govern Rajoy #Catalunya

Barcelona/ Mambí en A/ "Senyora Sánchez-Camacho, encara estem esperant que es creï el fons determinat per la llei, que vostès una vegada més es passen pel clatell, perquè tots els desplaçats que vénen a la sanitat catalana, després, nosaltres puguem cobrar aquests diners perquè ens corresponen d’acord amb la llei, evidentment, la llei és la llei i, quan convé saltar-se-la, se la salten vostès, sempre que cal.

Perquè, d’incompliments de la llei, vostès en tenen un rosari, un reguitzell, no paren d’incomplir la llei, són els campions de l’incompliment de les lleis i, després, n’hi posaré alguns exemples més, però aquest, concretament, també.

Saben quina altra llei incompleixen, senyora Sánchez-Camacho? Incompleixen no només una llei o una resolució, incompleixen entre deu i dotze sentències reiterades del Tribunal Constitucional, òrgan sagrat. «En què?», preguntaran vostès, doncs, mirin, en una cosa tan bàsica per a la gent com el 0,7 per cent de l’IRPF. El Tribunal Constitucional, per deu o dotze vegades, ja ens hem descomptat, ha dit que el 0,7 per cent de l’IRPF, aquella casella on la gent posa la creu per a finalitats socials o per a finalitats religioses, en el cas de les finalitats socials, ha de ser gestionat per les autonomies. I sap què han fet vostès, senyora Sánchez-Camacho, si està un pèl atenta en aquest punt, que la deu interessar molt? Incomplir la llei, i no només la llei, sinó deu o dotze sentències del Tribunal Constitucional, i les sentències del Tribunal Constitucional deuen ser sagrades, no?, segons vostès.

I la meva pregunta és: «Per què les incompleixen? Per què estan fora de la llei? Per què se la passen pel clatell, la llei? Per què els és igual la llei? Per què els importa molt poc la llei quan no els convé aplicar-la, senyora Sánchez-Camacho?» M’entén?"

No hay comentarios: